کنسرو نخود فرنگی و سبزیجات

مشاهده به عنوان مشبک لیست

10 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
 1. کنسرو باقلا (425 گرمی ) شیلانه
  تومان6,350
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 2. کنسرو نخود سبز(380 گرمی ) شیلانه
  تومان5,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 3. کنسرو نخود آبگوشتی (420 گرمی) دلپذیر
  تومان8,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 4. کنسرو سبزیجات مخلوط (420 گرمی) دلپذیر
  تومان10,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 5. کنسرو نخود سبز (420 گرمی) دلپذیر
  تومان7,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 6. کنسرو نخود سبز ( 350 گرمی) خوشاب
  تومان7,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 7. کنسرو عدسی ( 350 گرمی) خوشاب
  تومان7,900
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 8. کنسرو سبزیجات مخلوط ( 350 گرمی) خوشاب
  تومان10,100
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 9. کنسرو نخود سبز(380 گرمی) چین چین
  تومان7,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 10. کنسرو نخود فرنگی (380 گرمی) تبرک
  تومان7,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
مشاهده به عنوان مشبک لیست

10 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه