مجموعه برند های ما

بازار مولوی در ابتدای سال 1382 تاسیس شد،تاکنون ما با بیش از 100 برند معروف در زمینه مواد غذایی همکاری می کنیم.شرکت بازار مولوی بزرگترین عمده فروشی مواد غذایی در ایران است که باهدف تسهیل خرید برای طیف بزرگی از مشتریان و مشاغل تاسیس گردیده است.ما با طیف گسترده ایی از فعالیت ها،همیشه بهترین محصولات و راه حل ها را مشتریان ارائه می دهیم.

مجموعه برند های ما
بازار مولوی ::بزرگترین پخش مواد غذایی اساسی در ایران (از1373)