حبوبات

مشاهده به عنوان مشبک لیست

11 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
 1. نخود فله (30 کیلویی) کرمانشاهی اعلاء
  تومان8,750
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 2. لیمو عمانی فله(10 کیلویی) جهرم اعلاء
  تومان98,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 3. لوبیا قرمز فله (30 کیلویی) اعلاء
  تومان21,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 4. لوبیا چیتی فله (30 کیلویی) خمین اعلاء
  تومان23,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 5. لپه فله (30 کیلویی) آذرشهر اعلاء
  تومان23,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 6. گندم فله (50 کیلویی) اعلاء
  تومان3,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 7. کشمش پلویی (9 کیلویی) اعلاء
  تومان24,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 8. عدس فله (45 کلویی) کانادایی اعلاء
  تومان16,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 9. سویا فله (13 کیلویی) ریز سبحان
  تومان229,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 10. زرشک فله 10 کیلویی پفکی اعلاء
  تومان63,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
مشاهده به عنوان مشبک لیست

11 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه