روغن حلب 16 کیلو جهت کارخانه ها و رستوران

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-45 از 49

صفحه‌ی
تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
 1. کره گیاهی(مارگارین) 10 کیلویی لادن
  تومان335,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 2. روغن صاف (مخصوص کرم ویفر) 16 کیلویی لادن 77
  تومان690,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 3. روغن صاف 66 16 کیلویی لادن
  تومان690,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 4. روغن صاف 44 قنادی 10 کیلویی لادن
  تومان720,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 5. روغن صاف قنادی 10 کیلویی (شیرینی لایه ایی اسلب) لادن طلایی 44
  تومان465,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 6. روغن صاف 50 قنادی ۱۶ کیلویی لادن
  تومان720,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 7. روغن صاف سفید 50 قنادی 16 کیلویی لادن
  تومان690,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 8. روغن صاف قنادی 16 کیلویی لادن 50
  تومان715,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 9. روغن مایع گالن 20 لیتری گلناز
  تومان425,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 10. روغن مایع سویا حلب 16 کیلویی حیات
  تومان620,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 11. روغن مایع مخلوط گالن 20 لیتری حیات
  تومان690,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 12. روغن سرخ حلب 16 کیلویی شیده
  تومان620,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 13. روغن مایع سویا حلب 16 کیلویی ویونی
  تومان650,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 14. روغن سرخ کردنی 16 کیلویی حلب ویونی
  تومان705,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 15. روغن جامد 16 کیلویی ورامین
  تومان650,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 16. روغن مایع سویا 16 کیلویی ورامین
  تومان675,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 17. روغن سرخ کردنی 16 کیلویی ورامین
  تومان715,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 18. روغن نیمه جامد قنادی حلب 16 کیلویی طبیعت
  تومان760,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 19. روغن مایع آفتابگردان 16کیلویی حلب طبیعت
  تومان695,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 20. روغن سرخ کردنی 16کیلویی حلب طبیعت
  تومان725,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 21. روغن مایع سویا حلب 16 کیلویی نازگل
  تومان650,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 22. روغن حیوانی گاوی 900 گرمی نیک منش آبی
  تومان380,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 23. روغن سرخ کردنی 16 کیلویی نرگس شیراز
  تومان650,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 24. روغن جامد حلب 16 کیلویی لادن
  تومان655,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 25. روغن مایع سویا حلب 16 کیلویی لادن
  تومان690,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 26. روغن جامد حلب 16کیلویی هایلی
  تومان630,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 27. روغن مایع سویا حلب 16 کیلویی هایلی
  تومان635,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 28. روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلویی هایلی
  تومان725,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 29. روغن جامد حلب 16 کیلویی گلناز
  تومان635,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 30. روغن سرخ کردنی گالن 16 کیلویی گلناز
  تومان650,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 31. روغن زیتون بدون بو 5 لیتری ایتالکو
  تومان1,356,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 32. روغن زیتون بدون بو 5 لیتری کریستال
  تومان1,425,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 33. روغن زیتون بدون بو 3 لیتری کریستال
  تومان980,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 34. روغن جامد شیرینی 16 کیلوی قو
  تومان650,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 35. روغن مایع سویا حلب 16 کیلویی قو
  تومان670,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 36. روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلویی قو
  تومان690,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 37. روغن جامد حلب 16 کیلویی غنچه
  تومان660,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 38. روغن مایع سویا حلب 16 کیلویی غنچه
  تومان660,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 39. روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلویی غنچه
  تومان715,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 40. روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلویی بهار
  تومان768,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 41. روغن جامد حلب 16 کیلویی آفتاب
  تومان650,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 42. روغن مایع سویا حلب 16 کیلویی آفتاب
  تومان640,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 43. روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلویی آفتاب
  تومان710,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 44. روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلویی خروس
  تومان690,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-45 از 49

صفحه‌ی
تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
بازار مولوی ::بزرگترین پخش مواد غذایی اساسی در ایران (از1373)