ماکارونی و رشته آش

سبد گروه ماکارونی لیست بازار مولوی شامل انواع برند های معتبر تولید ماکارونی در ایران است.ما سعی کرده اییم بهترین برند های ماکارونی در وزن ها،قیمت ها و سایز های مختلف را در گروه ماکارونی آماده نماییم.انواع ماکارونی در شکل های اسپاگتی ،فرمی،لازانیا جهت خرید و سفارش آماده می باشد.برند هایی که کار می کنیم شامل بهترین ماکارونی های ایران است که در بازار حضور مستمر دارند.قیمت ماکارونی در بازار مولوی به طور کلی کمتر از قیمت شرکت می باشد .امیدواریم همواره تجربه خرید عمده ماکارونی در بازار مولوی برای شما مطلوب باشد.

زر ماکارون       تک ماکارون      مانا    آذر    مک ماکارون      رشد      انسی      آنکارا      جهان      سمیرا

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-45 از 160

صفحه‌ی
تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
 1. ماکارونی اسپاگتی 500 گرمی (1.2) جهان
  تومان15,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 2. ماکارونی اسپاگتی 700 گرمی (1.2) جهان
  تومان19,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 3. ماکارونی اسپاگتی بوکاتینی 500 گرمی (2.5 ) زر ماکارون
  تومان16,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 4. ماکارونی رشته ایی (۷۰۰ گرمی ) اسپاگتی قطر ۱.۷ زر ماکارون
  تومان8,600
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 5. رشته آش 400 گرمی ترخینه
  تومان4,900
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 6. رشته پلویی 400 گرمی ترخینه
  تومان5,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 7. ورمشیل (کلافی) 200 گرمی ترخینه
  تومان3,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 8. ماکارونی اسپاگتی 700 گرمی (1.2) انسی
  تومان19,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 9. ماکارونی فرمی (پاستا پنه) 400 گرمی انسی
  تومان12,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 10. ماکارونی فرمی (پاستا پیچی سبزیجات ) 500 گرمی انسی
  تومان15,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 11. ماکارونی فرمی (پاستا پیچی) 500 گرمی انسی
  تومان15,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 12. اسپاگتی 500 گرمی (1.2) انسی
  تومان15,600
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 13. ماکارونی فرمی (پاستا شلز سبزجات ) 500 گرمی انسی
  تومان15,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 14. ماکارونی فرمی (پاستا دیتالی) 400 گرمی انسی
  تومان12,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 15. رشته پلویی 500 گرمی انسی
  تومان31,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 16. ورمیشل آشیانه‌ای 500 گرمی انسی
  تومان16,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 17. رشته آش 500 گرمی انسی
  تومان30,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 18. رشته سوپ کلافی 200 گرمی انسی
  تومان8,900
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 19. رشته سوپ 400 گرمی انسی
  تومان17,650
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 20. رشته آش 500 گرمی رشد
  تومان24,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 21. ورمیشل آشیانه ای 200 گرمی رشد
  تومان9,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 22. ورمیشل 500 گرمی رشد
  تومان17,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 23. ماکارونی اسپاگتی 700 گرمی ( 1.2) رشد
  تومان19,100
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 24. ماکارونی فرمی (پاستا ورمیشل آشیانه ای) 300 گرمی مانا
  تومان12,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 25. پاستا فوسیلی نیمه آماده 145 گرمی مانا
  تومان15,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 26. ماکارونی اسپاگتی 700گرمی (1.4) مانا
  تومان21,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 27. ماکارونی فرمی (پاستا شلز) 500 گرمی مانا
  تومان16,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 28. ماکارونی فرمی (پاستا فوسیلی سبزیجات) 500 گرمی مانا
  تومان16,300
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 29. لازانیا نیم پز 250 گرمی مانا
  تومان19,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 30. ماکارونی فرمی (پاستا پروانه سبزیجات ) 500 گرمی مانا
  تومان16,300
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 31. ماکارونی فرمی (پاستا پروانه کوچک) 500 گرمی مانا
  تومان16,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 32. ماکارونی فرمی (پاستا پروانه ایی بزرگ) 500 گرمی مانا
  تومان16,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 33. ماکارونی فرمی (پاستا پروانه ایی ) 500 گرمی مانا
  تومان16,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 34. لازانیا مینی 200 گرمی مانا
  تومان18,700
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 35. لازانیا 500 گرمی مانا
  تومان32,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 36. ماکارونی فرمی (پاستا پروانه ایی) 500 گرمی مانا
  تومان16,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 37. ماکارونی فرمی (پاستا دیسکی) 500 گرمی مانا
  تومان16,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 38. ماکارونی فرمی (پاستا پنه) 500 گرمی مانا
  تومان16,300
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 39. ماکارونی اسپاگتی 700 گرمی (1.2) مانا
  تومان21,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 40. لازانیا 300 گرمی مانا
  تومان20,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 41. ماکارونی فرمی (پاستا کاواتاپی) 500 گرمی مانا
  تومان16,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 42. ماکارونی اسپاگتی (لینگوینی) 700 گرمی مانا
  تومان21,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 43. ماکارونی اسپاگتی 500 گرمی (1.6) مانا
  تومان16,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 44. ماکارونی فرمی نیمهآماده با طعم کاری پنیر 145 گرمی مانا
  تومان15,100
  -
  +
  افزودن به مقایسه
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-45 از 160

صفحه‌ی
تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
بازار مولوی ::بزرگترین پخش مواد غذایی اساسی در ایران (از1373)