ماکارونی و رشته

سبد گروه ماکارونی لیست بازار مولوی شامل انواع برند های معتبر تولید ماکارونی در ایران است.ما سعی کرده اییم بهترین برند های ماکارونی در وزن ها،قیمت ها و سایز های مختلف را در گروه ماکارونی آماده نماییم.انواع ماکارونی در شکل های اسپاگتی ،فرمی،لازانیا جهت خرید و سفارش آماده می باشد.برند هایی که کار می کنیم شامل بهترین ماکارونی های ایران است که در بازار حضور مستمر دارند.قیمت ماکارونی در بازار مولوی به طور کلی کمتر از قیمت شرکت می باشد .امیدواریم همواره تجربه خرید عمده ماکارونی در بازار مولوی برای شما مطلوب باشد.

زر ماکارون       تک ماکارون      مانا    آذر    مک ماکارون      رشد      انسی      آنکارا      جهان      سمیرا

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-45 از 159

صفحه‌ی
تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
 1. ماکارونی رشته ایی بوکاتینی (5۰۰ گرمی ) اسپاگتی قطر 2.5 زر ماکارون
  قیمت ویژه تومان5,150 قیمت عادی تومان6,300
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 2. ماکارونی رشته ایی (۷۰۰ گرمی ) اسپاگتی قطر ۱.۷ زر ماکارون
  قیمت ویژه تومان6,700 قیمت عادی تومان8,600
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 3. رشته آش 400 گرمی ترخینه
  تومان4,900
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 4. رشته پلویی 400 گرمی ترخینه
  تومان5,200
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 5. ورمشیل (کلافی) 200 گرمی ترخینه
  تومان3,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 6. اسپاگتی (سایز1.2) 700 گرمی انسی
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 7. پاستا (پنه) 400 گرمی انسی
  تومان4,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 8. ماکارونی(پاستا پیچی) سبزیجات 500 گرمی انسی
  تومان5,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 9. ماکارونی (پاستا پیچی) 500 گرمی انسی
  تومان5,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 10. اسپاگتی (سایز1.2) 500 گرمی انسی
  تومان4,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 11. ماکارونی (پاستا شلز) سبزجات 500 گرمی انسی
  تومان5,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 12. ماکارونی (پاستا دیتالی) 400 گرمی انسی
  تومان4,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 13. رشته پلویی 500 گرمی انسی
  تومان4,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 14. ورمیشل (آشیانه‌ای) 500 گرمی انسی
  تومان9,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 15. رشته آش 500 گرمی انسی
  تومان7,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 16. رشته آش 5 کیلویی انسی
  قیمت ویژه تومان38,500 قیمت عادی تومان45,000
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 17. رشته سو (کلافی) 200 گرمی انسی
  تومان2,150
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 18. رشته سوپ 400 گرمی انسی
  تومان3,600
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 19. رشته آش 500 گرمی رشد
  تومان8,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 20. ورمیشل( آشیانه ای) 200 گرمی رشد
  تومان3,800
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 21. ورمیشل 500 گرمی رشد
  تومان3,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 22. اسپاگتی (سایز1) 700 گرمی رشد
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 23. پاستا (ورمیشل آشیانه ای) 300 گرمی مانا
  تومان6,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 24. پاستا(فوسیلی) کچاپ 145 گرمی مانا
  تومان7,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 25. اسپاگتی (سایز1.4) 700 گرمی مانا
  تومان7,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 26. پاستا (شلز) 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 27. پاستا (فوسیلی) سبزیجات 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 28. لازانیا (نیم پز) 250 گرمی مانا
  تومان8,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 29. پاستا(پروانه) سبزیجات 500 گرمی مانا
  تومان8,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 30. پاستا(پروانه کوچک) 500 گرمی مانا
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 31. ماکارونی (پروانه بزرگ) 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 32. پاستا (پروانه‌ای) 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 33. لازانیا (مینی) 200 گرمی مانا
  تومان3,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 34. لازانیا 500 گرمی مانا
  تومان14,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 35. پاستا (پروانه ایی ) 500 گرمی مانا
  تومان5,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 36. پاستا (دیسکی) 500 گرمی مانا
  تومان5,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 37. پاستا (پنه) 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 38. اسپاگتی (سایز 1.2) 700 گرمی مانا
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 39. لازانیا 300 گرمی مانا
  تومان8,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 40. پاستا (کاواتاپی) 500 گرمی مانا
  تومان4,950
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 41. اسپاگتی (لینگوینی) 700 گرمی مانا
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 42. اسپاگتی (سایز1.6) 500 گرمی مانا
  تومان6,350
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 43. پاستا (پنه) کاری پنیر 145 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 44. ماکارونی اسپاگتی (سایز1.4) 500 گرمی مانا
  تومان4,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-45 از 159

صفحه‌ی
تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه