به گزارش واحد خبری بازار مولوی: خبرها از کاهش قیمت برنج خارجی حکایت دارد.در پی کاهش قیمت ارز و خبر ها مبنی بر تامین ارز وارد کنندگان ، توزیع کنندگان برنج به کاهش قیمت انواع برنج خارجی از جمله برنج هندی و پاکستانی که سهم زیادی در تامین بازار دارد امیدوار هستند.امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۹ این خبر در حالی قوت گرفته که قیمت برنج هندی با برند محسن با ۱۱۰۰ تومان کاهش با قیمت ۱۶۴۰۰ تومان عرضه بفروش می رسد.