تن ماهی شیلتون یکی از برندهای اصلی تن ماهی در ایران با افزایش ۱۸.۲% به قیمت ۲۶۰۰۰ تومان رسید.قیمت قبلی این برند تن ماهی ۲۲۰۰۰ بود که با افزایش قیمت خود به رقم ۲۶۰۰۰ تومان رسید .این در حالی است که شیلتون از ابتدای سال ۹۹ یک افزایش قیمت ۴۱% را داشته است.هم اکنون با احتساب قیمت کنونی تن ماهی شیلتون این برند از ابتدای سال ۹۹ تا کنون ۵۹.۲% افزایش قیمت داشته است.