خرید شکر

امروزه وقت به مسئله اصلی ملت ها تبدیل شده،خرید شکر چه به صورت عمده و چه به صورتی جزئی اگر چه یک کار روتین محسوب می شود اما میتواند وقت زیادی از شما بگیرید.
هنوز برای خرید عمده شکر تعریف خیلی دقیقی نمیتوان ارائه داد اما به صورت اجمالی هر خریدی که به صورت یک واحد کلی از شکر باید عمده محسوب می شود،مثال:
۱ کیسه ۵۰ کیلویی شکر فله
۱ کارتن ۱۲عددی شکر ۹۰۰ گرمی
۱ کارتن ۱۰۰۰ عددی شکر تکنفره
همه اینها کمترین مقدار خرید عمده محسوب می شود حال اینکه قیمت شکر بر اساس حجم خرید متفاوت می شود.
خرید شکر به چند روش انجام می شود؟
۱- خرید اینترنتی شکر ۲- خرید حضوری شکر ۳- خرید تلفنی شکر
اینها همه میتواند باعث خرید نهایی شکر شود،اما امروزه به دلیل کم بودن وقت و کاستن از هزینه های غیر لازم روش اینترنتی مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است.

خرید عمده شکر:

خرید عمده شکر می تواند بسیار راحت باشد اگر مشتری بداند حجم مورد نیازش چه قدر است.
معمولا خرید عمده شکر برای کسانی مناسب است که به شکر به مقدار زیادی تری نیازمند هستند.


انواع وزن شکر:

1 - شکر وزن 50 کیلویی فله
2- شکر وزن 10 کیلویی
3- شکر وزن 5 کیلویی
4- شکر وزن 900 گرمی
5- شکر وزن 450 گرمی
6-شکر وزن 20 گرمی تکنفره

بهترین مقدار خرید برای انواع شکر:

شکر وزن 50 کیلویی فله  ۲۵ تن - ۱۵ تن - ۱۰ تن - ۵ تن - ۲ تن - ۷۰۰ کیلو - ۴۰۰ کیلو - ۱۰۰ کیلو - ۵۰ کیلو
شکر وزن 10 کیلویی ۲۵ تن - ۱۵ تن - ۱۰ تن - ۵ تن - ۲ تن - ۷۰۰ کیلو - ۴۰۰ کیلو - ۱۰۰ کیلو - ۵۰ کیلو
شکر وزن 5 کیلویی ۲۵ تن - ۱۵ تن - ۱۰ تن - ۵ تن - ۲ تن - ۷۰۰ کیلو - ۴۰۰ کیلو - ۱۰۰ کیلو - ۵۰ کیلو
شکر وزن 900 گرمی(هر کارتن حاوی ۱۲ بسته) ۲۰۰۰ کارتن - ۱۲۵۰ کارتن - ۸۳۰ کارتن - ۴۰۰ کارتن - ۱۶۵ کارتن - ۶۰ کارتن - ۳۰ کارتن - ۸ کارتن
شکر وزن 450 گرمی (هر کارتن حاوی 24 بسته) کارتن - ۱۲۵۰ کارتن - ۸۳۰ کارتن - ۴۰۰ کارتن - ۱۶۵ کارتن - ۶۰ کارتن - ۳۰ کارتن - ۸ کارتن
شکر وزن 5 گرمی تکنفره ( هر کارتن حاوی ۱۰۰۰عدد) کارتن - ۱۲۵۰ کارتن - ۸۳۰ کارتن - ۴۰۰ کارتن - ۱۶۵ کارتن - ۶۰ کارتن - ۳۰ کارتن - ۸ کارتن

با خرید شکر آشنا شدید،حجم خرید برای کارخانجات مواد غذایی،صنایع تبدیلی،کارخنجات بسته بندی،شیرینی فروشان،رستوران ها و صنف غذایی،ارگان های دولتی ،شرکت های خصوصی می تواند متفاوت باشد ،شما بهترین مدل را برای خرید انتخاب کنید