آبا برنج هندی و پاکستانی ارزان می شود؟

برنج هندی و پاکستانی ار منبع ارز ترجیحی دولت برای اقلام ضروری پردا خت می شود.دقیقا بهمن ماه سال ۹۸ بود که قیمت برنج به یکباره از ۶۵۰۰ تومان به قیمت ۲۲۰۰۰ تومان در اردیبهشت ۹۹ رسید.این جهش ۲۳۰ درصدی در حالی اتفاق افتاد که دولت وعده توزیع برنج های در گمرک را داده بود اما با گذشت چند ماه خبری از پرداخت ارز دولتی به وارد کنندگان برنج نشد.این در حالی بود که وارد کنندگان برای ترخیص برنج خود درخواست تخصیص پییدا کردن ارز دولتی را داشتند .حال در بهمن ۹۹ قیمت برنج هندی روی ۲۳۰۰۰ تومان بسته شده است و همینطور برنج پاکستانی کمینه قیمتی بین ۱۹۵۰۰ تا ۲۶۰۰۰ تومان را دارد.
حال به طور رسمی دولت اعلام کرده قصد دارد ارز ترجیحی برای انواع کالای اساسی را به نرخ ۱۷۵۰۰ تغییر دهد .اگر قیمت هر تن برنج هندی را در بازار جهانی در نرخ اعلامی دولت بکنیم رقم برنج هنذی که چیزی در حدود ۱.۳ دلار است مبلغی در حدود ۲۳۵۰۰ تومان در کشور مبدا می شود.هزینه خمل،بارگیری و تخلیه و ترخیص از گمرک را نیز در نظر بگیریم قیمت برنج هندی چیزی در حدود ۳۰ هزار تومان خواهد شد.