تن ماهی به 40 هزار تومان رسید آیا صحت دارد؟

به گزارش بازار مولوی و با مشاهده میدانی در بازار ارقام مطرح شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر تن ماهی ۴۰ هزار تومانی صحت ندارد.چرا که معیار برای تعیین مبلغ یک محصول در بازار میانگین قیمتی آن محصول در برند های مختلف است.
هم اکنون ۹ بهمن ۹۹ مبلغ هر قوطی کنسرو تن ماهی در بازار به قیمت عمده فروشی بین ۱۱ هزار تومان تا ۲۸۵۰۰ می باشد از این رو میتوان نتیجه گرفت قیمت هر قوطی تن ماهی به رقم ۲۰.۲۵۰ تومان رسیده است.
تولید کنندگان افزایش قیمت قوطی فلزی و درب کنسرو،گوشت تن ماهی ،و بسته بندی محصول را از علل بالا رفتن تن ماهی عنوان می کنند.
یکی از تولید کنندگان به خبرنگار بازار مولوی گفت که سود ما تغییری نداشته و این هزینه های تولید است که بالا رفته است.