ماکارونی

سبد گروه ماکارونی لیست بازار مولوی شامل انواع برند های معتبر تولید ماکارونی در ایران است.ما سعی کرده اییم بهترین برند های ماکارونی در وزن ها،قیمت ها و سایز های مختلف را در گروه ماکارونی آماده نماییم.انواع ماکارونی در شکل های اسپاگتی ،فرمی،لازانیا جهت خرید و سفارش آماده می باشد.برند هایی که کار می کنیم شامل بهترین ماکارونی های ایران است که در بازار حضور مستمر دارند.قیمت ماکارونی در بازار مولوی به طور کلی کمتر از قیمت شرکت می باشد .امیدواریم همواره تجربه خرید عمده ماکارونی در بازار مولوی برای شما مطلوب باشد.

زر ماکارون       تک ماکارون      مانا    آذر    مک ماکارون      رشد      انسی      آنکارا      جهان      سمیرا

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-45 از 147

صفحه‌ی
تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
 1. ماکارونی رشته ایی بوکاتینی (5۰۰ گرمی ) اسپاگتی قطر 2.5 زر ماکارون
  قیمت ویژه تومان5,150 قیمت عادی تومان6,300
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 2. ماکارونی رشته ایی (۷۰۰ گرمی ) اسپاگتی قطر ۱.۷ زر ماکارون
  قیمت ویژه تومان6,700 قیمت عادی تومان8,600
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 3. اسپاگتی (سایز1.2) 700 گرمی انسی
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 4. پاستا (پنه) 400 گرمی انسی
  تومان4,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 5. ماکارونی(پاستا پیچی) سبزیجات 500 گرمی انسی
  تومان5,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 6. ماکارونی (پاستا پیچی) 500 گرمی انسی
  تومان5,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 7. اسپاگتی (سایز1.2) 500 گرمی انسی
  تومان4,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 8. ماکارونی (پاستا شلز) سبزجات 500 گرمی انسی
  تومان5,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 9. ماکارونی (پاستا دیتالی) 400 گرمی انسی
  تومان4,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 10. اسپاگتی (سایز1) 700 گرمی رشد
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 11. پاستا (ورمیشل آشیانه ای) 300 گرمی مانا
  تومان6,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 12. پاستا(فوسیلی) کچاپ 145 گرمی مانا
  تومان7,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 13. اسپاگتی (سایز1.4) 700 گرمی مانا
  تومان7,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 14. پاستا (شلز) 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 15. پاستا (فوسیلی) سبزیجات 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 16. لازانیا (نیم پز) 250 گرمی مانا
  تومان8,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 17. پاستا(پروانه) سبزیجات 500 گرمی مانا
  تومان8,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 18. پاستا(پروانه کوچک) 500 گرمی مانا
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 19. ماکارونی (پروانه بزرگ) 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 20. پاستا (پروانه‌ای) 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 21. لازانیا (مینی) 200 گرمی مانا
  تومان3,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 22. لازانیا 500 گرمی مانا
  تومان14,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 23. پاستا (پروانه ایی ) 500 گرمی مانا
  تومان5,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 24. پاستا (دیسکی) 500 گرمی مانا
  تومان5,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 25. پاستا (پنه) 500 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 26. اسپاگتی (سایز 1.2) 700 گرمی مانا
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 27. لازانیا 300 گرمی مانا
  تومان8,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 28. پاستا (کاواتاپی) 500 گرمی مانا
  تومان4,950
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 29. اسپاگتی (لینگوینی) 700 گرمی مانا
  تومان6,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 30. اسپاگتی (سایز1.6) 500 گرمی مانا
  تومان6,350
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 31. پاستا (پنه) کاری پنیر 145 گرمی مانا
  تومان4,850
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 32. ماکارونی اسپاگتی (سایز1.4) 500 گرمی مانا
  تومان4,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 33. ماکارونی (پاستا اسپریلا) 500 گرمی مانا
  تومان5,180
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 34. ماکارونی فرمی روتینی کوچک مقدار 500 گرمی مانا
  تومان4,450
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 35. ماکارونی اسپاگتی (سایز1.2غنی شده) 500 گرمی مانا
  تومان4,650
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 36. ماکارونی (پاستا پنه کوچک) 500 گرمی مانا
  تومان5,180
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 37. ماکارونی (پاستا مته) 500 گرمی مانا
  تومان5,180
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 38. ماکارونی (پاستا ورمشیل) 500 گرمی مانا
  تومان5,180
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 39. ماکارونی (پاستا میکس سبزیجات) 500 گرمی مانا
  تومان5,180
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 40. ماکارونی (پاستا نیمه آماده تنوری) 500 گرمی مانا
  تومان3,250
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 41. ماکارونی (پاستا میکس ساده) 500 گرمی مانا
  تومان5,180
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 42. لازانیا(سبزیجات) 300 گرمی مانا
  تومان8,500
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 43. ماکارونی (پاستا بریده) 500 گرمی مانا
  تومان5,180
  -
  +
  افزودن به مقایسه
 44. ماکارونی (پاستا یال اسبی) 500 گرمی مانا
  تومان5,180
  -
  +
  افزودن به مقایسه
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-45 از 147

صفحه‌ی
تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه